Kwestionariusz - Porastanie


W ramach projektu COMPLETE w programie UE INTERREG Region Morza Bałtyckiego przeprowadzone zostaną badania mające na celu zgromadzenie informacji dotyczących potencjału porastania, strategii antyporostowych, procedur oraz wyposażenia do usuwania materiału porostowego, jak również najlepszych procedur postępowania w odniesieniu do łodzi rekreacyjnych.

Badania mają na celu dostarczenie wiedzy technicznej oraz narzędzi służących do sprawnego zarządzania organizmami porostowymi w Regionie Morza Bałtyckiego we współpracy z interesariuszami.

W tym zakresie szczególne znaczenie ma wsparcie i współpraca bosmanatów marin oraz właścicieli łodzi. Wypełnienie formularza zajmie około 10 minut. Dziękujemy za poświęcony czas.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.