Kysely: Päällyskasvusto vapaa-ajan veneissä


COMPLETE on koko Itämeren alueen kattava projekti, joka keskittyy tutkimaan, miten veneily ja laivaliikenne vaikuttavat vieraslajien leviämiseen. Projektin tavoitteet ovat suorassa yhteydessä kansainvälisten sopimusten edellyttämiin toimiin laivaliikenteen ympäristövastuun parantamiseksi sekä vieraslajien leviämisen hillitsemiseksi. Projektin rahoittaa Interreg Baltic Sea Region -ohjelma.

Vastaamalla kyselyyn autat selvittämään pienveneilyyn liittyviä taustatietoja, joiden kerääminen on tutkimuksen kannalta tärkeää. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kiitos!

Huomio yksityisyyden suojasta
Tämä kysely on anonyymi.
Tallenne antamistasi kyselyn vastauksista ei sisällä mitään sinua identifioivaa informaatiota, ellei tietty kyselyn kysymys yksiselitteisesti sellaista kysy. Jos käytit tunnistusavainta päästäksesi vastaamaan kyselyyn, vakuutamme, että kyseistä avainta ei tallenneta vastauksiesi yhteyteen. Sitä hallinnoidaan erillisessä tietokannassa ja päivitettään ainoastaan merkitsemään tietoa oletko vastannut kyselyyn vai et. Ei ole mahdollista yhdistää tunnistusavainta ja kyselyn vastauksia.